org co2neutraal

IJzerman Kampen B.V. gaat voor CO2-neutraal verhuizen.

Bij IJzerman Kampen B.V. staat beperking van CO2 uitstoot voorop. Bij een CO2-neutrale verhuizing wordt al het energieverbruik tijdens uw verhuizing, zoals het brandstofverbruik van de verhuiswagen(s) en verpakkingsmateriaal, omgerekend naar CO2-uitstoot. Die CO2-uitstoot wordt vervolgens gecompenseerd door te investeren in duurzame energieprojecten, zoals wind- of zonne-energie elders in de wereld. De CO2-uitstoot die met deze projechten wordt vermeden, compenseert de uitstoot in Nederland.

Het broeikaseffect is een wereldwijd probleem, dus elke CO2-vermindering, waar ook ter wereld, helpt om de klimaatachteruitgang tegen te gaan. Voor slechts een kleine bijdrage van tien euro wordt de emissie van uw verhuizing gecompenseerd, stimuleert u de ontwikkeling van duurzame energieprojecten en spaart u zodoende het klimaat. De compensatieprojecten worden geselecteerd op basis van strenge internationale eisen: de "Gold Standard". Deze is mede opgericht door het Wereld Natuur Fonds.

web erkende verhuizers

IJzerman Kampen B.V.
Betonstraat 23
8263 BL  Kampen
Tel. 038-3313759

www.ijzerman-kampen.nl